13 april 2011

Rehabilitering för ökad livskvalitet

Rehabilitering är viktig för att komma tillbaka. Den som drabbas av en sjukdom eller skada är i behov av snabb och professionell rehabilitering. Den som har en kronisk sjukdom är ofta i behov av återkommande rehabiliteringsinsatser. Folkpartiet vill att rehabilitering ska vara lättillgänglig och erbjudas alla som behöver det. Vi vill under nästa mandatperiod säkerställa att alla med kroniska sjukdomar får en individuell rehabiliteringsplan och kraftigt öka möjligheterna att delta i rehabiliteringsprogram.

Berit Krantz bloggar om rehabilitering.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar