16 april 2011

Läkemedel – en säkerhetsfråga

Rätt använda läkemedel gör stor nytta, men fel använda läkemedel kan göra stor skada. Felaktig läkemedelsanvändning – för mycket, för lite eller farliga kombinationer – kan äventyra hälsan för den enskilde, och kostar också mycket ekonomiskt för samhället. Hur hälso- och sjukvården hanterar läkemedel är den viktigaste patientsäkerhetsfrågan. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod fortsätta att aktivt arbeta för att öka säkerheten och säkerställa rätt förskrivning, bland annat genom tätare översyner av förskrivna läkemedel för dem som använder många läkemedel.

Berit Krantz bloggar om läkemedel. Det skriver Daniel Andersson också om på sin blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar