20 april 2011

Kreativitet och entreprenörskap ger växtkraft

Utan kreativa människors idéer sker ingen utveckling. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod börja åstadkomma en attitydförändring bland människor, företag och organisationer i Västra Götaland för att stimulera kreativitet, initiativ och entreprenörskap. Som en av Sveriges största arbetsgivare har Västra Götalandsregionen ett särskilt ansvar att stimulera regionens egna anställdas kreativitet och utvecklingsvilja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar