12 april 2011

Tillgänglighet viktigt för förtroendet

Det ska vara lätt att få vård när man behöver det. Under de senaste åren har stora insatser gjorts för att förbättra tillgängligheten till sjukvården, bland annat med vårdgarantier, och det har blivit mycket bättre. Oavsett om det gäller ett planerat besök, eller om man behöver akut hjälp, vid vårdcentral eller sjukhus ska detta kunna ges så snabbt som tillståndet fordrar. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod skärpa nuvarande vårdgarantier och måltal för tillgänglighet för att undvika onödig väntan på vård.

Pär Gustafsson bloggar om bättre tillgänglighet och om förslaget till en bättre akutsjukvård i regionen.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar