9 april 2011

IT-system som fungerar

Bra IT-system i vården höjer kvaliteten, säkerheten och förbättrar arbetsmiljön. Systemen måste vara robusta, enkla att hantera och driftsäkra. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod göra omfattande insatser för att få ett IT-system i sjukvården som hänger ihop över vårdgränserna, som gör information tillgänglig för den som behöver det och som underlättar personalens arbete. Den enskilde patienten ska ha tillgång till sin vårdinformation via en vårdportal på internet, där exempelvis provsvar ska ges och tidsbokning ske.

Läs om Lars Nordströms förslag om att upphandla regionens IT-verksamhet.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige den 15 maj!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar