19 april 2011

Fungerande infrastruktur

God infrastruktur skapar tillväxt och utveckling. Den är av godo för både människor och företag. Kraft måste under nästa mandatperiod läggas på att säkra att de planerade väg och järnvägsprojekt som ska lösa trafikproblemen i och omkring Göteborg fullföljs. Vägstandarden i regionen behöver förbättras, inte minst väganknytningar i öst-västlig riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar