4 april 2011

De viktigaste 5 frågorna för Folkpartiet i regionvalet i Västra Götaland

I dag presenterade Folkpartiet Liberalerna i Västra Götalandsregionen sitt valmanifest inför valet den 15 maj. Nedan hittar du våra fem viktigaste frågor.

Vår största framtida utmaning är att långsiktigt ha råd att finansiera den välfärd och den samhällsservice vi vill ha. Det handlar om att vi i regionen måste skapa arbetstillfällen och tillväxt. För att nå dit måste kreativiteten hos våra invånare och organisationer frigöras. Det behövs människor som vill och vågar sticka ut, utveckla nya idéer och starta nya företag. Den kreativa regionen är för oss ett Västra Götaland som präglas av nytänkande, mer forskning, ökat entreprenörskap, aktivt miljöarbete och ett blomstrande kulturliv.


1) Bättre service inom hälso- och sjukvård
I en liberal hälso- och sjukvård är det patienten som styr – inte strukturen. Folkpartiet vill ändra perspektiv och göra sjukvården mer serviceinriktad. Patienten ska möta en vilja att ge god service. Viktiga steg är bättre möjligheter till hembesök och bokningar via internet.

2) Lyft ungas psykiska hälsa
Ungdomar är den grupp i samhället som anser sig må sämst. Ungas ohälsa beror till stor del på psykisk ohälsa. Folkpartiet vill öka resurserna för att förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar.

3) Mer valfrihet inom vården
Resultatet av vårdvalet inom primärvården är ökad valfrihet, bättre tillgänglighet och högre service. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod också införa fler vårdvalsmodeller, till exempel inom mödrahälsovård och sjukgymnastik.

4) Kreativitet och entreprenörskap ger växtkraft
Utan kreativa människors idéer sker ingen utveckling. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod börja åstadkomma en attitydförändring bland människor, företag och organisationer i Västra Götaland för att stimulera kreativitet, initiativ och entreprenörskap.

5) Enkel och smidig kollektivtrafik
Det ska vara enkelt och smidigt att resa kollektivt. Kollektivtrafiken ska underlätta för studerande och för arbetspendlare, så att tåget eller bussen blir förstahandsvalet för fler. Folkpartiet vill verka för ett enkelt och enhetligt prissystem i hela regionens kollektivtrafik.

I bloggosfären: Daniel Andersson, Catrine Norrgård,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar