5 april 2011

Sjukvård är en serviceverksamhet

Vården är till för att hjälpa människor med behov och se till att de får rätt och riktig vård oavsett vilka förutsättningar man har som individ. I en komplex sjukvårdsorganisation riskerar den enskilda människan att komma i kläm om det är regler och strukturer som styr istället för människors behov. Folkpartiet vill under nästa mandatperiod arbeta för att göra sjukvården mer serviceinriktad. Människors möjlighet att komma i kontakt med vården måste förenklas. Det ska bli lättare att boka tid och bli väl mottagen utan att hänvisas vidare.

Den 15 maj 2011 är det omval till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Rösta med Folkpartiet Liberalerna!


Berit bloggar om servicen inom sjukvården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar