14 april 2011

VG Primärvård – en framgång att bygga vidare på

Mer än 60 nya vårdcentraler blev det första resultatet av VG Primärvård. Ökad valfrihet, bättre tillgänglighet och högre service är några andra resultat. Folkpartiet vill fortsätta att skapa bättre förutsättningar för vårdcentralerna att ta hand om de flesta av patienternas behov av sjukvård. Vi vill under nästa mandatperiod också pröva fler vårdvalsmodeller, till exempel inom rehabilitering och sjukgymnastik.

Regionrådet Jonas Andersson bloggar om vårdval och valfrihet. Det gör även Daniel Andersson, Berit Krantz och Pär Gustafsson.

Rösta med Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar