15 april 2011

Hela regionen ska växa

Göteborgsregionen är navet i regionens utvecklingsarbete, men Folkpartiet vill att hela regionen ska kunna växa. Bättre infrastruktur, satsning på forskning, utveckling av turistnäringen och inte minst enskilda människors kreativitet och engagemang är viktiga förutsättningar för att hela regionen ska kunna växa. Under nästa mandatperiod vill Folkpartiet tillsammans med kommuner och andra utvecklingsaktörer verka för att alla kommuner kan växa befolkningsmässigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar