27 april 2011

Ett regionalt bibliotekskort

Regionens bibliotek spelar en viktig roll för att kulturen ska nå ut i regionens alla delar. Biblioteken är platser för fördjupning och orientering. För att förbättra tillgängligheten till bibliotekens kunskap, information och förströelse vill Folkpartiet under nästa mandatperiod införa ett gemensamt bibliotekskort som gäller vid samtliga bibliotek i regionen. Vi vill också att böcker som lånats på ett bibliotek ska kunna lämnas tillbaka på ett annat bibliotek i regionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar