22 april 2011

Jämställdhet är en viktig tillväxtfaktor

Jämställdhet är inte bara självklart utan också en viktig tillväxtfaktor. Trots många års träget liberalt arbete för ökad jämställdhet i samhället finns mycket kvar att göra. Under nästa mandatperiod kommer andelen kvinnor som är högutbildade att fortsätta att öka. Folkpartiet vill initiera en bred diskussion kring jämställdhet som tillväxtfaktor och hur samhällsliv och arbetsliv bör organiseras för att bättre ta tillvara allas kompetens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar