23 april 2011

Kultur med lyskraft

Den liberala kulturpolitiken kännetecknas av frihet, mångfald och kvalitet. Med vår politik vill Folkpartiet under kommande mandatperiod medverka till att skapa en kultur med en sådan lyskraft att den också når utanför de grupper som vanligtvis tar del av kulturen. En av kulturens uppgifter är att göra människor nyfikna på livet och dess möjligheter. På detta sätt ger kulturen livskraft och får människor att växa. Kulturverksamheterna och deras koppling till utvecklingen av ett mer kunskapsinriktat näringsliv ska lyftas fram som en tillväxtfaktor i Västra Götaland och entreprenörskap inom kultursektorn ska stimuleras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar