24 april 2011

Fler kulturella mötesplatser

Kulturen är en viktig källa till livskvalitet. Folkpartiet vill att det ska finnas kulturella mötesplatser som stimulerar kreativitet och förnyelse och som bidrar till ökad medmänsklig förståelse över hela regionen. Under nästa mandatperiod kommer regionen att få ett utökat ansvar för kulturens utveckling och vi vill fortsätta arbeta för att regionen ska ha en stark och tydlig kulturprofil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar