19 april 2011

Utveckla Kunskapscentrum för jämställd vård

Omvalet. Jonas Andersson, oppositionsråd (FP), lämnade på måndagen in en motion till regionfullmäktige i Västra Götaland i vilken han föreslår ett bredare uppdrag för Kunskapscentrum för jämställd vård (KJV).

Idag arbetar centrat med forskning och verksamhetsutveckling med fokus på kvinnor och män i hälso- och sjukvården. Andersson föreslår i motionen ett utökat uppdrag, som innebär att centrat också ska arbeta för att skapa en mer jämlik vård ur fler aspekter än enbart grundat på kön.

- Flera undersökningar visar att vården idag påverkas av faktorer såsom ålder, utbildningsnivå och kön. Folkpartiet kan aldrig acceptera att frågor som tillgänglighet och behandling påverkas av andra faktorer än de rent medicinska. Som patient ska du inte få ett annat bemötande bara på grund av till exempel ditt födelseland, säger Jonas Andersson (FP) på måndagen med anledning av motionen.

- Jag tror inte att det i regionen pågår någon medveten diskriminering, men det är inte acceptabelt att den omedvetna diskrimineringen går ut över patientens möjligheter till en god hälso- och sjukvård. För Folkpartiet är det prioriterat att Västra Götalandsregionen väljer att gå före i den här frågan, precis som vi gjorde när vi skapade Kunskapscentrum för jämställd vård, fortsätter Jonas Andersson.

- Det utökade uppdraget för Kunskapscentrum för jämställd vård kommer självklart innebära ett behov av utökade resurser. Men precis som när Folkpartiet tog initiativ till att skapa den nuvarande verksamheten är vi beredda att satsa de resurser som krävs. Vi ser detta som en del i den omfattande satsning på forskning och utveckling som Folkpartiet vill genomföra under mandatperioden, avslutar Jonas Andersson (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar